Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3 : Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 4 : • Bir el alına yerleştirilir. • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. • Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarakbaş geriye doğru itilir. Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5 : Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 6 : Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 7 : Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 9 : Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10 : I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır. Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11 : Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 12 : Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

Doğru! Yanlış!

Soru 15 : Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16 : Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 17 : Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18 : Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20 : Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 21 : Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 22 : Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 23 : Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 24 : Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 25 : Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 26 : Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

Doğru! Yanlış!

Soru 27 : Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Doğru! Yanlış!

Soru 28 : Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 29 : Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 30 : Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 31 : Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 32 : Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 33 : Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 34 : I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 35 : Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 36 : Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 37 : Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 38 : Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 39 : Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?

Doğru! Yanlış!

Soru 40 : Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 41 : Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 42 : Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

Doğru! Yanlış!

Soru 43 : Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 44 : Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

Doğru! Yanlış!

Soru 45 : Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Doğru! Yanlış!

Soru 46 : I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 47 : Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 48 : Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 49 : Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 50 : Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

Doğru! Yanlış!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Bu Site Emek Hırsızlığına Karşıdır !!!