Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 2 : Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 3 : Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-DinleHisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

Doğru! Yanlış!

Soru 4 : Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5 : Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

Doğru! Yanlış!

Soru 6 : Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

Doğru! Yanlış!

Soru 7 : Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8 : • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır. • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır. • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır. İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 9 : Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Doğru! Yanlış!

Soru 10 : Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 12 : Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

Doğru! Yanlış!

Soru 13 : Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 15 : Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16 : Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 17 : Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18 : Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 19 : Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20 : Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 21 : Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 22 : Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Doğru! Yanlış!

Soru 23 : Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 24 : Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 25 : Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Doğru! Yanlış!

Soru 26 : Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

Doğru! Yanlış!

Soru 27 : "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 28 : Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 29 : Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 30 : Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 31 : Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 32 : Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 33 : I. Geçiş yollarının önü ve üzeri II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 34 : Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 35 : Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

Doğru! Yanlış!

Soru 36 : Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 37 : I. Traktörler II. Otomobiller III. Motorlu bisiklet ve motosikletler IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 38 : Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 39 : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 40 : Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Doğru! Yanlış!

Soru 41 : Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

Doğru! Yanlış!

Soru 42 : Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 43 : Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 44 : Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 45 : Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

Doğru! Yanlış!

Soru 46 : Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 47 : Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

Doğru! Yanlış!

Soru 48 : Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 49 : Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

Doğru! Yanlış!

Soru 50 : Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

Doğru! Yanlış!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Bu Site Emek Hırsızlığına Karşıdır !!!