Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

11 Şubat 2017 Ehliyet Sınavı

{“questions”:{“0xybz”:{“id”:”0xybz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Soru 1 : A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi, ilk yard\u0131m uygulamalar\u0131nda ilk yard\u0131mc\u0131n\u0131n kendisi ve kazazede i\u00e7in almas\u0131 gereken \u00f6nlemlerden biri de\u011fildir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“r5rrq”:{“id”:”r5rrq”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A)K\u0131r\u0131klara yerinde

Devam

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınavı

{“questions”:{“7qb0u”:{“id”:”7qb0u”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Soru 1 : \r\nI. Ya\u015fam\u0131 korumak\r\nII. \u0130yile\u015fmeyi kolayla\u015ft\u0131rmak\r\nIII. Durumun k\u00f6t\u00fcye gitmesini \u00f6nlemek\r\n\r\nYukar\u0131da verilenlerden hangileri ilk yard\u0131m\u0131n ama\u00e7lar\u0131ndand\u0131r?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“p76e1”:{“id”:”p76e1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A) Yaln\u0131z I”},”gjowu”:{“id”:”gjowu”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B) I

Devam

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

{“questions”:{“ro435”:{“id”:”ro435″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Soru 1 : A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi, 112’nin aranmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de\u011fildir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“l1imc”:{“id”:”l1imc”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A) Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten

Devam

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınavı

{“questions”:{“obhni”:{“id”:”obhni”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Soru 1 : Hayat\u0131n kurtar\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla olay yerindeki kazazedeye, t\u0131bbi ara\u00e7 gere\u00e7 aranmaks\u0131z\u0131n mevcut ara\u00e7 gere\u00e7lerle ila\u00e7s\u0131z uygulamalar\u0131 yapan e\u011fitim

Devam

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı

{“questions”:{“lpafc”:{“id”:”lpafc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Soru 1 : T\u0131bbi yard\u0131m haberle\u015fmesinde iletilecek mesaj nas\u0131l olmal\u0131d\u0131r?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“0p2cr”:{“id”:”0p2cr”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A) Gizli”},”gc1l8″:{“id”:”gc1l8″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B) \u015eifreli”},”c9la0″:{“id”:”c9la0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C) Ayr\u0131nt\u0131l\u0131 ve uzun”},”np0dd”:{“id”:”np0dd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D) K\u0131sa, \u00f6z ve anla\u015f\u0131l\u0131r”,”isCorrect”:”1″}}},”gf73q”:{“id”:”gf73q”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Soru 2

Devam

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı

{“questions”:{“iznaz”:{“id”:”iznaz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Soru 1 : \u00dclkemizde 112 acil telefon hatt\u0131, \u00f6ncelikle hangi hizmet i\u00e7in kullan\u0131lmaktad\u0131r?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“4ui6e”:{“id”:”4ui6e”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A) \u0130tfaiye”},”ylzoy”:{“id”:”ylzoy”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B) Ambulans”,”isCorrect”:”1″},”dqs16″:{“id”:”dqs16″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C) Polis imdat”},”p4er9″:{“id”:”p4er9″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D) Jandarma imdat”}}},”lsfq1″:{“id”:”lsfq1″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Soru 2

Devam

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı

{“questions”:{“7kukc”:{“id”:”7kukc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/www.ehliyetruhsat.com\/wp-content\/uploads\/soru1.gif”,”imageId”:”1574″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Soru 1 : \u0130lk Yard\u0131m ile Acil Tedavi aras\u0131ndaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler i\u00e7in ne s\u00f6ylenebilir?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“8lv3x”:{“id”:”8lv3x”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A) I. do\u011fru,

Devam

10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı

{“questions”:{“eki9i”:{“id”:”eki9i”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Soru 1 : A\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi ilk yard\u0131m\u0131n \u00f6ncelikli ama\u00e7lar\u0131ndand\u0131r?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“tu2g0”:{“id”:”tu2g0″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A) Trafik kazalar\u0131n\u0131n \u00f6nlenmesi”},”o2fm6″:{“id”:”o2fm6″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B) Mesleki ba\u015far\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131″},”pwr17″:{“id”:”pwr17″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C) Hayati tehlikenin ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131″,”isCorrect”:”1″},”j50wd”:{“id”:”j50wd”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D) \u00dclkedeki

Devam

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı

{“questions”:{“2jv8t”:{“id”:”2jv8t”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Soru 1 : \u0130lk yard\u0131mc\u0131, kazazedenin sa\u011fl\u0131k kurulu\u015funa sevkini sa\u011flamak i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131daki telefon numaralar\u0131ndan hangisini arar?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ng5po”:{“id”:”ng5po”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”A) 110″},”ymw7i”:{“id”:”ymw7i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”B) 112″,”isCorrect”:”1″},”w3xgi”:{“id”:”w3xgi”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”C) 177″},”6a8dt”:{“id”:”6a8dt”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”D) 185″}}},”65zdb”:{“id”:”65zdb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Soru

Devam

27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı

{“questions”:{“7h1m0”:{“id”:”7h1m0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Soru 1 : \r\nI- \u00d6nce kendi can g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flamas\u0131 \r\nII- Sakin, kendine g\u00fcvenli ve pratik olmas\u0131 \r\nIII- \u0130nsan v\u00fccudu ile

Devam
error: Bu Site Emek Hırsızlığına Karşıdır !!!