Ehliyet ~ Ruhsat Hakkında Her Şey

Trafiğe Dair Genel Tanımlar

0 78

Genel Tanımlar

TRAFİK

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

KARAYOLU (YOL)

 Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

ARAÇ

 Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.

TAŞIT

 Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere ‘’motorlu taşıt’’ insan veya hayvan gücü ile yürütülenlere ‘’motorsuz taşıt’’ denir.

Ayrıca, bir kazanç kaydı olmaksızın kullanılanlara ‘’hususi taşıt’’, çeşitli şekillerde kazanç sağlamak amacıyla kullanılanlara ‘’ticari taşıt’’, taşıt kanunu kapsamına girenlere ‘’resmi taşıt’’ resmi olmakla birlikte ticarilik niteliği taşıyanlara da ‘’resmi ticari taşıt’’ denir.

SÜRÜCÜ

 Karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir.

ŞOFÖR

 Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.

ARAÇ SAHİBİ

 Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir.

İŞLETEN

 Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatı sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehini gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak, ilgili tarafından, başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.

YOLCU

 Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir.

HİZMETLİ

 Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile iş makinelerinde sürücüden gayrı kişilerdir.

TRAFİK İŞARETLERİ

 Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

 Görev sırasında, belirli araç sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.

İLK GEÇİŞ HAKKI

 Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolun kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

DURMA

Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi) nedeniyle aracın durdurulmasıdır.

DURAKLAMA

 Trafik zorunlulukları dışında araçların insan insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa bir süre için durdurulmasıdır.

PARK ETME

Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır.

TRAFİK KAZASI

 Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaydır.

MÜLK

Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzel kişilere ait olan taşınmaz mallardır.

YERLEŞİM YERİ (BİRİMİ)

Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırının, başlangıcı ve bitimi bir işaret levhası ile belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacıyla insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu ve karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan il, ilçe, köy veya mezra gibi yerlerdir.

YAYA

 Araçlarda bulunmaya, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insanlardır.

TRAFİKTEN MEN

 Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.