Ehliyet ~ Ruhsat Hakkında Her Şey

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu

0 74

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu

TANIMLAR

Kursiyer : e-Sınava başvuran veya katılan kişi.

E-Sınav : Basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlar.

e-Sınav İzleme Merkezi : e-sınav merkezlerinde güvenliği sağlamak amacıyla sınav salonlarına ait ses ve görüntülerin izlendiği, Genel Müdürlük bünyesindeki merkez.

e-Sınav Merkezi : e-Sınav salonlarının bulunduğu merkez.

e-Sınav Randevu Sistemi : Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Modülünde e-Sınav merkezi seçildiğinde, tarih tercihi yapılmaksızın uygun olan en yakın tarihe sınav randevusu verilen sistem.

e-Sınav Salonu : Özel olarak hazırlanmış bilgisayar sistemleri ile görüntü ve kayıt sistemlerinin bulunduğu, e-sınav uygulamasının yapılacağı salon.

e-Sınav Yazılımı : e-Sınav uygulamasının yapıldığı web tabanlı, güvenlikli ağ üzerinde çalışan
elektronik modül.

Genel Müdürlük : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel MTSK : Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu

MTSKS : Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı

Özel MTSK Modülü : Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Modülü

GENEL AÇIKLAMALAR

 • Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS), kara yollarında seyreden araçları
  kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik, teorik ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır.
  e-Sınav; basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlardır. Genel Müdürlük tarafından e-sınav salonu açılan merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde “Özel MTSK Modülü” üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır.
 • Kursiyerler kayıtlı oldukları Özel MTSK müdürlüğünün bulunduğu ilde e-sınava alınacaktır. Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler e-sınav başvurusu yapar.
 • e-Sınava katılmak için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-sınav randevu sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında, Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir.
 • e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, randevu sistemi tarafından
  belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir.
 • e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır. Mazereti nedeniyle e-sınava giremeyen kursiyer hakkında, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
  Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Mazeret belgelerinin doğruluğundan kursiyer, sisteme bilgilerin doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve kursun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumludur.
 • Sınav hakkı biten kursiyerin dosyası kapandığı için Özel MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

Dikkat ! Kursiyer, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on beş) gün sonra, en geç 45 (kırk beş) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır.

Randevu başvurusu kursiyerin başarısız olduğu tarihten 1 (bir) gün sonra başlatılacaktır.

Randevu tarihi 15 (on beş) gün sonrasına verilebilecektir.

 • Sisteme girilen kursiyere ait fotoğraf, İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
  Müdürlüğü) ile paylaşıldığından, fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması, sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması gerekmektedir.

KAYNAK

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.