Ehliyet ~ Ruhsat Hakkında Her Şey

Karayolu İle İlgili Tanımlar

0 71

Karayolu İle İlgili Tanımlar

KARAYOLU YAPISI

Kara yolunun kendisi ile kara yolunun üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, oto korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır.

KARAYOLU SINIR ÇİZGİSİ

Kamulaştırılmış, kamuya terk veya tahsis edilmiş kara yolunda, mülke olan sınır çizgisi, diğer karayollarında yarmada, şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üstü kenarı, dolguda şev etek çizgisi, yay yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunun mülk ile birleştiği çizgidir.

ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL)

Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği ancak, izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrolle tabi tutulduğu karayoludur.

TEK YÖNLÜ KARAYOLU

Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

İKİ YÖNLÜ KARAYOLU

Taşıt yolunun her iki yönündeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

 

BAĞLANTI YOLU

Bir kavşak yakınında karayolu taşıt, yollarının birbirine bağlamasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır.

BİSİKLET YOLU

Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına arılan kısmıdır.

GEÇİŞ YOLU

Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.

TIRMANMA ŞERİTLİ KARAYOLU

Orta şeridin ilk kullanma hakkının esas olarak çıkış yönünden geçen araçlara ait olduğu, sol şeride geçmenin yasaklandığı, üç şeritli, iki yönlü karayoludur.

TAŞIT YOLU(KAPLAMA)

Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır.

BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU

Bir yöndeki trafiğe ait taşıtın yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur. Aksine bir işaretleme yapılmadıkça, bölünmüş yollar, tek yönlü ve iki yönlü yollara göre anayol niteliğindedir.

YAYA YOLU (YAYA KALDIRIMI)

Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır.

PLATFORM

Karayolunun, taşıt yolu, yaya yolu ve banketinden oluşan kısmıdır.

BANKET

Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.

TEHLİKELİ EĞİM

Araçların emniyetle seyrine devam için, vites küçültmeyi gerektiren uzunluk ve açıdaki yol eğimidir.

ANAYOL

Kavşağı teşkil eden yollardan diğerlerine göre trafiği daha yoğun olan ve bu yolu takiben kavşağa yaklaşan sürücülerin ilk geçiş hakkına sahip oldukları hususunun trafik işaretleri ile belirtildiği karayoludur.

TALİ YOL

Kavşağı teşkil eden yollardan trafik yoğunluğu daha az olan ve bu yolu takiben kavşağa yaklaşan sürücülerin ilk geçiş hakkını ana yolda seyreden araçlara vermeleri gerektiği trafik işaretleri ile belirtilen karayoludur.

KAVŞAK

İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alandır.

KONTROLSÜZ KAVŞAK

Kavşağı teşkil eden yolların trafik yoğunluğu bakımından birbirlerinden farklı oldukları işaretlerle belirlenmiş olan ve bu yollardan kavşağa yaklaşırken ‘’kontrolsüz kavşak’’ trafik işareti ile işaretlenmiş bulunan kavşaktır. Bu tanıma uyduğu halde, yaklaşımında ‘’kontrolsüz kavşak’’ trafik işareti bulunmayan kavşaklarda kontrolsüz kavşak kabul edilir.

DÖNEL KAVŞAK

Sürücülerin kavşağa sağa dönüş manevrası yaparak girmesini zorunlu kılacak büyüklükte ortasında bir ada bulunan, bu ada etrafında dönen araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğu işaretlerle belirlenmiş, ışıklı işaret cihazı ile kontrol edilmeyen kavşaklardır.

KAVŞAK ORTAK ALANI

Kavşaklarda, kavşağı teşkil eden kollardan ayrı ayrı yaklaşıldığında, kavşaktaki geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı çizgiler ile çevrelenmiş alandır.

YAYA GEÇİDİ

Taşıt yolunda, yayaların karşıya güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.

OKUL GEÇİDİ

Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.

ÜST GEÇİT

Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.

ALT GEÇİT

Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır.

ADA

Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan trafik akımını düzenleme ve trafik güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüm ve adadır.

DEMİRYOLU GEÇİDİ (Hemzemin Geçit)

Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.

AYIRICI

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir.

PARK YERİ (Otopark)

Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır.

ŞERİT

Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür.

DURAK

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek gayesiyle duraklamaları için işaretlerle belirlenmiş yerdir.

GARAJ

Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerdir.

TERMİNAL

İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, boşaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerinde sağlandığı yerdir.

Bunlardan sadece, insan taşımalarında kullanılanlara ‘’Yolcu Terminali’’, eşya taşımalarda kullanılanlara ‘’Eşya Terminali’’ denir.

SERVİS İSTASYONU

Araçların bakım, onarım ve servislerinin yapıldığı açık veya kapalı yerdir.

AKARYAKIT İSTASYONU

Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağ,  basınçlı hava ve yedek malzeme gibi ihtiyaçları ile ayrıca kişilerin ilkyardım ihtiyaçlarının da sağlandığı yerdir.

MUAYENE İSTASYONU

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir.

ARAÇ TARTI İSTASYONU

Araçların yüklü veya yüksüz olarak sabit veya taşınabilir cihazlarla tartıldığı yerdir.

İŞARET LEVHASI

  Sabit ve taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.

IŞIKLI VE SESLİ İŞARETLER

Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan ışıklı veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.

İŞARETLEME

Taşıt yolu ile bordür, ada, ayırıcı, oto korkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte çizgi, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.