Ehliyet ~ Ruhsat Hakkında Her Şey

Araçlar İle İlgili Tanımlar

0 42

Araçlar İle İlgili Tanımlar

OTOMOBİL

Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Bunlardan taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyanlara ‘’taksi otomobili‘’ kişi başına ücretle yolcu taşıyanlara ‘’dolmuş otomobili’’ denir.

MİNÜBÜS

Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka 8 ile 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

OTOBÜS

Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en az 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa girer.

KAMYON

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.

KAMYONET

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır.

ÇEKİCİ

Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır.

ARAZİ TAŞITI

Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olan ve bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır.

İŞ MAKİNESİ

İnşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş karayolunda insan, hayvan ve yük taşımasında kullanılmayan motorlu araçlardır.

TRAMVAY

Genellikle yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan taşıttır.

KAMU HİZMETİ TAŞITI

Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır.

ÖZEL AMAÇLI TAŞIT

Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış araçları çekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

UMUM SERVİS ARACI

Okul taşıtlarıyla personel servis araçlarının birlikte değerlendirilmesidir.

PERSONEL SERVİS ARACI

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel ve tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlardır. Kamu kurum ve kuruşları ile özel ve tüzel kişilere ait araçların kendi personelini veya yolcusunu taşıma işi bu tanımın kapsamına girmez.

OKUL TAŞITI

Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşımalarında kullanılan taşıttır.

BİSİKLET

En çok üç tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adele gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan motorsuz taşıtlardır.

MOTOSİKLET

İki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (tripotör) denir.

RÖMORK

Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır.

YARI RÖMORK

Ön kısmı çekici taşıt üzerine oturtulan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorktur.

HAFİF RÖMORK

Azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römorktur.

TAŞIT KATARI

Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzerine birbirine bağlanmış taşıtlardır. Taşıt katarı en çok iki römorklu olabilir.

MOTORLU BİSİKLET

Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 kilometreden az olan bisiklettir.

LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR

Belirli şartlarda römork ve yan römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarıdır.

KAMP TAŞITI

Yük taşımasında kullanılmayan, iç dizayn tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.

TAŞIMA SINIRI (KAPASİTE)

Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısıdır.

GABARİ

Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.

AZAMİ AĞIRLIK

Taşıtın güvenli taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır.

YÜKSÜZ AĞIRLIK

Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir aracın taşınması zorunlu alet, edevat ve donanım ile birlikte toplam ağırlığıdır.

YÜKLÜ AĞIRLIK

Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır.

DİNGİL AĞIRLIĞI

Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır.

AZAMİ DİNGİL AĞIRLIĞI

Araçların karayolu yapılarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır.

AZAMİ TOPLAM AĞIRLIK

Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.