Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

8 Mart 2014 Ehliyet Sınavı

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2 : Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

Doğru! Yanlış!

Soru 3 : Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4 : Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5 : Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6 : Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 7 : Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9 : Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10 : I- Basıncı II- Diş derinliği III- Hasarlı olup olmadığı Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?

Doğru! Yanlış!

Soru 12 : Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13 : Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15 : Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 16 : Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Doğru! Yanlış!

Soru 17 : Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

Doğru! Yanlış!

Soru 18 : Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19 : Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası yukarıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 20 : Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 21 : Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Doğru! Yanlış!

Soru 22 : Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 23 : Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 24 : Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 25 : Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?

Doğru! Yanlış!

Soru 26 : I- Araçların tescil edilmesi II- Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 27 : Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 28 : Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 29 : Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 30 : Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 31 : Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 32 : Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 33 : Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 34 : Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir. III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

Doğru! Yanlış!

Soru 35 : Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 36 : Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? I- Sağa dönüş II- Sola dönüş III- Aynı yönde ilerleme

Doğru! Yanlış!

Soru 37 : Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Doğru! Yanlış!

Soru 38 : Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 39 : Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 40 : Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 41 : Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 42 : Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 43 : •Kırmızı ışık yanması •Yolun trafiğe kapanması •Yetkililerin dur işareti vermesi Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 44 : Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 45 : Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 46 : Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 47 : Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir. Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 48 : Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

Doğru! Yanlış!

Soru 49 : Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 50 : Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

Doğru! Yanlış!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Bu Site Emek Hırsızlığına Karşıdır !!!