Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınavı

Soru 1 : Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2 : Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 3 : İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 4 : Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Doğru! Yanlış!

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6 : Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 8 : I. Spor ve iş kazaları II. Yüksek bir yerden düşme III. Otomobil ya da motosiklet kazaları Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9 : Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11 : • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir. • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12 : "Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14 : Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15 : • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16 : Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17 : Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18 : Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 20 : Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 21 : Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 22 : Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 23 : I. Kesik yol çizgisi II. Devamlı yol çizgisi III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 24 : Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 25 : Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Doğru! Yanlış!

Soru 26 : Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 27.Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?Soru

Doğru! Yanlış!

Soru 28 : Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

Doğru! Yanlış!

Soru 29 : Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 30 : Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 31 : Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 32 : I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 33 : Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 34 : Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Doğru! Yanlış!

Soru 35 : İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

Doğru! Yanlış!

Soru 36 : Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 37 : Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 38 : I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 39 : Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 40 : Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 41 : Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Doğru! Yanlış!

Soru 42 : Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 43 : Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

Doğru! Yanlış!

Soru 44 : Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 45 : Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

Doğru! Yanlış!

Soru 46 : Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 47 : Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

Doğru! Yanlış!

Soru 48 : Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 49 : • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Doğru! Yanlış!

Soru 50 : Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Bu Site Emek Hırsızlığına Karşıdır !!!