Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

24 Ağustos 2013 Ehliyet Sınavı

Soru 1 : I- İyileşmeyi kolaylaştırmak II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 2 : Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 3 : Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BakDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5 : İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6 : Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7 : El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 8 : Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9 : Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır

Doğru! Yanlış!

Soru 10 : "Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11 : Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12 : Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13 : • Geçici hafıza kaybı • Burundan kan gelmesi • Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

Doğru! Yanlış!

Soru 14 : Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 15 : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16 : Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

Doğru! Yanlış!

Soru 17 : Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

Doğru! Yanlış!

Soru 18 : Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19 : Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 20 : Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Doğru! Yanlış!

Soru 21 : Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

Doğru! Yanlış!

Soru 22 : Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 23 : Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

Doğru! Yanlış!

Soru 24 : Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 25 : Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 27 : Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 28 : Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 29 : Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 30 : Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 23 : I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 32 : Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 33 : • Lastik hava basınçlarının düşük olması • Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi • Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Doğru! Yanlış!

Soru 34 : Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

Doğru! Yanlış!

Soru 35 : Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 36 : Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

Doğru! Yanlış!

Soru 37 : Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 38 : Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 39 : Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 40 : Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 41 : Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 42 : Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası yukarıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 43 : Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 44 : Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yerde sabitlemek için kullanılır.

Doğru! Yanlış!

Soru 45 : Pusula ve haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Doğru! Yanlış!

Soru 46 : I- Korkutmak veya şaşırtmak II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

Doğru! Yanlış!

Soru 47 : Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 48 : Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 49 : I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 50 : Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 51 : Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 52 : Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 53 : Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 54 : Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 55 : Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır? 1- Hızın azaltılması 2- Dönüş işaretinin verilmesi 3- Dar bir kavisle dönülmesi 4- Sağ şeride girilmesi

Doğru! Yanlış!

Soru 56 : Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 57 : Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Doğru! Yanlış!

Soru 58 : Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 59 : Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 60 : Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Bu Site Emek Hırsızlığına Karşıdır !!!