Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

2019 Ehliyet Almak İçin Şartlar

2019 Ehliyet Almak İçin Şartlar

Ehliyet Almanın Şartları Nelerdir
Ehliyet Almanın Şartları

2019 yılında ehliyet hakkında birçok düzenlemeler yapılmıştır. Zor olarak görünen ehliyet evraklarını hazırlamak ve başvuruları yapmak sanıldığı gibi zor olmamakla beraber belli şartlar doğrultusunda ehliyet alma yolunda gerekli olarak karşımıza çıkmaktadır. E- devlet ten başvuru yapabildiğimiz yeni sistemde ehliyet işlemleri de Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlandı ve Sürücü belgesi almak isteyen adayların öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir Motorlu Taşıt Sürücü Kursuna giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

2019 Ehliyet Almak için Şartları

2019 yılında ehliyet alabilmek için öncelikle gerekli, istenen şartları ve evrakları tamamlamak gerekmektedir. Bu şartları altı (6) başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

 • Yaş şartı
 • Deneyim şartı
 • Öğrenim şartı
 • Sağlık şartı
 • Sınav şartı
 • Adli sicil kaydı şartı dır.
 1. Ehliyet Almak İçin Yaş Şartı

Her yaş grubunun ehliyet alması doğal olarak mümkün olmadığı gibi mantıken de doğru değildir. Her vatandaşın hakkı olan ehliyet, kullanılmak istenilen araca göre yaş sınırına bağlıdır. 16 yaşında M sınıfı (moped) ehliyet ile mopet kullanabilirsiniz ama 16 yaşında araba kullanamazsınız. Bununla ilgili hangi yaşın hangi sınıf ehliyeti alabileceği aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Ehliyet Sınıfları Yaş Sınırı
M, A1, B1 16
A2, B, BE, C1, C1E, F ve G 18
A / Gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 20/21
C, CE, D1 ve D1E 21
D ve DE 24
 • Ehliyet Almak İçin Öğrenim Şartı

2019 Yılında ehliyet alabilmek için okur-yazar olabilmek bir şey ifade etmemekle beraber Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtildiği gibi en az İlkokul düzeyinde mezuniyet olduğunu gösteren bir belgeye sahip olmak gerekmektedir.

 • Ehliyet Almak için Deneyim Şartı

Bazı ehliyetleri yükseltebilmek ya da sıfırdan alabilmek için yeni düzenlemelerle bazı ehliyet sınıflarında tecrübeniz olması gerekmektedir. Hangi sınıf ehliyete hangi sınıflarda aranan tecrübeler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

A sınıfı için ( 24 yaş tamamlandıysa deneyim aranmaz.) En az iki yıllık A2 sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak
C1, C, D1 ve D sınıfı için En az B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak
BE sınıfı için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
CE sınıfı için C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
C1E sınıfı için C1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
DE sınıfı için D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
D1E sınıfı için D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • Ehliyet Almak İçin Sağlık Şartı

Ehliyet başvurusu yaparken sağlık raporunu teslim etmek sizin olduğu kadar diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atmamak için gerekli ve şart koşulmuştur. Ehliyet yenileme, Ehliyete sınıf ekleyenler, Kayıp-zayi, İlk defa ehliyet alanlar sağlık raporunu almak zorundadır. Uzman ya da pretisyen bir tabip tarafından aşağıda görülen Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlardan bu raporu temin edebilirsiniz.

– Bakanlığa ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri,
– Aile sağlığı merkezleri(sağlık ocakları),
– Özel hastaneler,
– Özel tıp merkezleri,
– Özel poliklinikler,
– Özel muayenehaneler.

 • Ehliyet Almak İçin Adli Sicil Kaydı

Ehliyet alabilmek için Adliye Makamın’dan adli sicil kaydı raporu almak zorundasınız ve bu adli sicil kaydınızda ehliyet almanızı engelleyecek her hangi bir suçun olmaması gerekmektedir. Yönetmelikte geçen ve adayların adli sicillerinde kayıt bulunmaması gereken suçlar aşağıdaki gibidir:

 • Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlar.
 • Ehliyet Almak İçin Sınav Şartı

Ehliyet almak için sürücüler genel olarak 2 sınavdan geçmek durumundadırlar. Bunlardan biri yazılı adında yapılan test sınıvıdır. Diğeri de ilk sınavı gecen adaylara yapılan direksiyon ve trafikteki kuralların olduğu sınavdır. Bunların birinden geçilmesi diğerinden kalınması halinde tekrar ehliyet için başvururken ikisine ihtiyaç olmamakla hangi sınavdan kaldıysa aday o sınavı geçerek ehliyet almaya hak kazanabilir. Eğer sürücü adayının deneyim şartı gerektiren bir ehliyet başvurusu varsa, deneyim şartı gereği halihazırda sürücü belgesine sahip olduğu için yeniden teorik sınava girmesi gerekmez. Bu durumdaki adaylar sadece direksiyon sınavına katılarak, yeni alacağı ehliyet sınıfı için pratik bir uygulamaya tabi tutulur. Teorik ve Direksiyon sınavına girecek olanlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Teorik-Direksiyon Sınavına Giren Ehliyet Sınıfları Sadece Direksiyon Sınavına Giren Ehliyet Sınıfları
M, B1, B, A1, A2, F ve G sınıfı sürücü belgeleri A, C1, C, D1, D, BE, CE, C1E, DE ve D1E sınıfı sürücü belgeleri

2019 EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

2019 Ehliyet Almak
2019 Ehliyet Almak

İlk kez, Kayıp/Çalıntı/Yıpranma ve Yenileme/Sınıf ekleme Nedenleriyle İstenen Belgeler

 • Kimlik belgesi
 • Sürücü sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)
 • Öğrenim belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)
 • Yenileme ve Sınıf ekleme işlemlerinde kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
 • Sürücü sağlık raporu
 • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)

Yabancı Ülkelerden Alınan Sürücü Belgesini Değiştirme İşlemlerinde İstenen Belgeler

2019 Yabancılar İçin Ehliyet
2019 Yabancılar İçin Ehliyet
 • Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
 • Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
 • Kimlik belgesi
 • Sürücü sağlık raporu
 • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
 • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir)

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Aklınızda Bulunsun
Aklınızda Bulunsun
 • 01.01.2016 tarihinden önce alınan Sürücü Belgelerinin 31.12.2020 tarihinde kadar yenilenmesi gerekmektedir.
 • Sürücü Belgesi için kişilerin şahsen başvurusu esas olup başvuru sırasında ilgilinin biyometrik verisi ve imzası alınmaktadır.
 • Sürücü sertifikaları 2 yıl içerisinde Sürücü Belgesine dönüştürülmelidir. 2 yıl içerisinde Sürücü Belgesine dönüştürülmeyen sertifikalar geçersizdir.
 • Sürücü sağlık raporları 2 yıl süre geçerli olup, doktorun kararı doğrultusunda belirtilecek sürede yenilenmektedir.
 • Sürücü Belgesi başvurusunun alınabilmesi için; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekmektedir.
 • C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl; M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.

2019 Ehliyet Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​ Ücret (TL)
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL
Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​ Ücret (TL)
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 30 TL
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 166,00 TL
İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin Ücret (TL)
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 30,00 TL
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 166,00 TL
“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli “A” Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 203,40 TL
“B” sınıfı için (Engelli “B” Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 613,30 TL
“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1023,20 TL

2019 Ehliyet Almak İçin Şartlar” için 6 yorum

 • 02/04/2019 tarihinde, saat 22:22
  Permalink

  Ehliyet almak için neden bu kadar şeye gerek var hocam bilemedim ama sayenizde gereken evrakların nerden ve nasıl temin edebileceğimi öğrenmiş oldum emeği geçen bütün arkadaslara teşekkürler.Güzel bir anlatım olmuş hcoam çok teşekkur ederım.Yazılarınızı takip ediyoruz.

  Yanıtla
  • 03/04/2019 tarihinde, saat 00:27
   Permalink

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz… Zor gözüküyor sadece başlamak mesele. Umarız bir an önce istediğiniz şekilde bir ehliyet sahibi olursunuz…

   Yanıtla
 • 14/04/2019 tarihinde, saat 15:23
  Permalink

  2019 yılında ehliyet almak için gerekli şartları ararken sitenize rastladım. Çok güzel ve detaylı bir derleme yazı olmuş. Emeği geçen herkese teşekkürler.

  Yanıtla
  • 14/04/2019 tarihinde, saat 15:26
   Permalink

   Değerli yormunuz için teşekkür ederiz Bilal Bey…

   Yanıtla
 • 24/04/2019 tarihinde, saat 13:29
  Permalink

  2010 yılında b ehliyeti almıştım. O zamandan sonrada ehliyet alma şartları prosedürleri falan her şeyi unuttum. Zamanla zaten sistemde değişti. E ve D almak istiyordum falan bunların yeni adlarını ve şartlarını yazınızda okuyarak bilgi sahibi oldum. Faydalı bilgileriniz icin teşekkür ederim

  Yanıtla
  • 25/04/2019 tarihinde, saat 20:58
   Permalink

   Değerli yorumunuz için biz teşekkür ederiz….)

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Bu Site Emek Hırsızlığına Karşıdır !!!