Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınavı

Soru 1 : I. Yaşamı korumak II. İyileşmeyi kolaylaştırmak III. Durumun kötüye gitmesini önlemek Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 2 : “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3 : • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi • İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi • Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi • Güvenli bir müdahale sağlanması Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Doğru! Yanlış!

Soru 4 : Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

Doğru! Yanlış!

Soru 5 : I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur. II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir. Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 6 : Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 8 : Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9 : Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 10 : Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11 : Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 12 : Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13 : Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14 : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15 : Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16 : • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 17 : Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18 : “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19 : Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 20 : Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 21 : Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 22 : Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

Doğru! Yanlış!

Soru 23 : Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 24 : Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 25 : Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 26 : Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 27 : Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 28 : I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 29 : Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 30 : Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

Doğru! Yanlış!

Soru 31 : Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

Doğru! Yanlış!

Soru 32 : I. Arkadan çarpma II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 33 : Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

Doğru! Yanlış!

Soru 34 : Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 35 : I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 36 : Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 37 : Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

Doğru! Yanlış!

Soru 38 : Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 39 : Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

Doğru! Yanlış!

Soru 40 : Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 41 : Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Doğru! Yanlış!

Soru 42 : Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

Doğru! Yanlış!

Soru 43 : Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 44 : Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 45 : Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 46 : Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

Doğru! Yanlış!

Soru 47 : Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

Doğru! Yanlış!

Soru 48 : Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 49 : Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

Doğru! Yanlış!

Soru 50 : Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınavı” için bir yorum

  • 12/05/2019 tarihinde, saat 14:07
    Permalink

    50 sorudan 3 yanlış yaptım. Bu sene gireceğim sınavda da aynı başarıya elde edersem eğer ehliyeti kaptık gibi 🙂 Sitenizde yayınladığınız testler sayesinde kendimi çok iyi geliştiriyorum ve motive ediyorum. Teşekkürler.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Bu Site Emek Hırsızlığına Karşıdır !!!