Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı

Soru 1 : Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 3 : Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 4 : Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Doğru! Yanlış!

Soru 5 : Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? Yetişkin -------- Bebek

Doğru! Yanlış!

Soru 6 : İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

Doğru! Yanlış!

Soru 7 : Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 8 : Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Doğru! Yanlış!

Soru 9 : Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10 : Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11 : I. Damar ve sinir sıkışmasına II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12 : Sürükleme yöntemleri; I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında, II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13 : Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14 : Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15 : Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16 : Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17 : Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18 : Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19 : Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20 : Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 21 : Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

Doğru! Yanlış!

Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 23 : Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Doğru! Yanlış!

Soru 24 : Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 25 : Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 26 : Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I. Sola dönüş lambasını yakmalı II. Hızını azaltmalı III. Dar bir kavisle dönmeli

Doğru! Yanlış!

Soru 27 : Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 28 : "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 29 : Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 30 : Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Doğru! Yanlış!

Soru 31 : Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 32 : Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Doğru! Yanlış!

Soru 33 : I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 34 : Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 35 : Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 36 : Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

Doğru! Yanlış!

Soru 37 : Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

Doğru! Yanlış!

Soru 38 : Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Doğru! Yanlış!

Soru 39 : Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 40 : Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 41 : Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 42 : Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 43 : Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 44 : Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 45 : Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 46 : Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 47 : Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

Doğru! Yanlış!

Soru 48 : Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

Soru 49 : I. Dikkatin dağılması II. Kural ihlallerinin artması III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Doğru! Yanlış!

Soru 50 : • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Doğru! Yanlış!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Bu Site Emek Hırsızlığına Karşıdır !!!